Stadsmiljöföreningen Östersund är en allmännyttig ideell förening som verkar för att
Östersunds centrala delar ska utvecklas med hänsyn till stadens unika miljömässiga- 
och kulturhistoriska värden.

Vid sidan av att påverka planeringen är en viktig uppgift att öka kunskapen
och medvetenheten om vad som gör stadsmiljön attraktiv.

Föreningen har sitt ursprung i ”Stadsmiljögruppen”. Därav hemsidans nuvarande namn
stadsmiljogruppen.com.

Gruppen ville påverka kommunens planering för bebyggelsen på Storsjö Strand, GIII:s torg
och andra platser i stadskärnan. Fler och fler blev intresserade och Stadsmiljöföreningen
Östersund bildades i mars 2022.

Ordförande i föreningen är Sten Rentzhog. Lennart Köpsén är vice ordförande, Anne
Dahlgren sekreterare, Berth Gillberg vice sekreterare, Uno Svaleryd kassör och David Grahn-Hellberg IT-ansvarig. Övriga i styrelsen är Harry Westermark och Gunnar Bäckman.
Back to Top