Vänner i Stadsmiljöföreningen 
Under det stora opinionsmötet på Gamla Teatern kom vi överens om att bilda en förening. Vid ett nytt konstituerande möte den 24 mars 2022 bildades så Stadsmiljöföreningen Östersund. Nu har vi också haft vårt första styrelsemöte. 
Utöver ordföranden Sten Rentzhog utsågs Lennart Köpsén till vice ordförande, Anne Dahlgren sekreterare, Berth Gillberg vice sekreterare, Uno Svaleryd kassör och David Grahn-Hellberg IT-ansvarig. Övriga i styrelsen är Harry Westermark och Gunnar Bäckman.
Föreningens ändamål är att Östersunds centrala delar ska utvecklas med hänsyn till stadens unika miljömässiga och kulturhistoriska värden. Vid sidan av att påverka planeringen är en viktig uppgift att öka kunskapen och medvetenheten om vad som gör stadsmiljön attraktiv.
Delvis kommer styrelsen att arbeta med hjälp av arbetsgrupper. Den första arbetsgruppen är den som kommer att arbeta med ”Östersundslänken” och busstrafiken. Några i föreningens styrelse har inför arbetsgruppens kommande arbete påbörjat en sammanställning och analys av det svåröverblickbara planeringsunderlaget.
Framgången blir beroende av antalet medlemmar. Vi hoppas att alla som deltog när föreningen bildades eller vid opinionsmötet om GIII-torg ska bli medlemmar. Så snart föreningen hunnit bli registrerad meddelar vi hur medlemsavgiften på 100 kr ska betalas. Vi hoppas naturligtvis att även era vänner och den stora mängd som via vårt Facebook-upprop och i pressen deltagit i debatten ska ansluta sig. 
Som medlem kommer man att få fortlöpande information om pågående aktiviteter och aktuella stadsbyggnadsfrågor.
Kom med på en spännande färd!
Styrelsen för Stadsmiljöföreningen Östersund
Back to Top