Östersunds stadsmiljö angår oss alla!
Protesterna mot exploateringen av Gustav III:s torg (Busstorget) har varit omfattande med fler än 200 förslag till ändringar av planen, mängder av insändare och inlägg på Facebook.
Vår digitala protestlista mot utbyggnaden samlade 2 000 underskrifter. Tunga organisationer har invänt mot den stora exploateringen och de höga byggnaderna och överklagat planen.
Busstorget är dock bara ett exempel på nya projekt med höga hus och stor exploatering som förändrar stadsbilden, tar bort utsikten mot vatten och fjäll och skymmer kulturhistoriskt intressanta delar av Östersund.
Vi vill självklart utveckla staden, men vi vill göra det med stor hänsyn till Östersunds karaktär och kärnvärden. Därför inbjuder vi nu alla som reagerat mot den pågående planeringen till ett opinionsmöte, där vi kan diskutera på vilka sätt vi skall kunna påverka och organisera alla som vill värna om vår stadsmiljö och dess utveckling.

Plats: Gamla Teatern, Ordenssalen, tisdag 16 november, kl 19:00
VÄLKOMNA
Stadsmiljögruppen
Back to Top