Stadsmiljögruppen är en tankesmedja bestående av Gunnar Bäckman, Anne Dahlgren, Lennart Köpsén, Sten Rentzhog, Uno Svaleryd och Harry Westermark. Med sin mångåriga kompetens inom arkitektur, stadsplanering, kulturhistoria och kommunala processer arbetar de för att belysa vikten av en genomtänkt och väl planerad stadsmiljö i Östersund.
Olle Björkebaum, född och uppvuxen i Östersund, är arkitektstudent på KTH. Han har länge varit engagerad i frågan om Östersunds framtid och utveckling, och har skrivit om ämnet i bl. a. Tidskriften Arkitektur.
Back to Top