Östersunds kommunfullmäktige antog 21 juni 2021 en detaljplan som ger fastighetsbolaget Diös rätt att bebygga Gustav III:s torg i centrala Östersund med kontor, bostäder och hotell.

Planerna har en väckt en högljudd debatt. En stor skara människor med sakkunskap inom arkitektur, stadsbyggnad och samhällsplanering har protesterat. Likaså har många pålästa medborgare vänt sig emot planerna och krävt att de ska stoppas. Gemensamt för alla protester är att de har negligerats av Östersunds kommuns politiker.

Gustav III:s torg måste utvecklas. Dagens användning som busscentrum är förlegad. Men att sälja ut Östersunds mest centrala öppna yta till ett ensamt fastighetsbolag och ge dem rätt att exploatera platsen med enbart kommersiella fastigheter är fel väg att gå. Detaljplanen som tillåter detta bör rivas upp och istället ersättas av en ny plan med nya idéer, framtagen i en mer demokratisk anda, och med en visionär och nyskapande arkitektur som samtidigt tar hänsyn till platsens potential och förutsättningar.
Back to Top