JAG PROTESTERAR MOT DEN DETALJPLAN FÖR GUSTAV III:S TORG SOM ÖSTERSUNDS KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTOG 21 JUNI 2021.
JAG KRÄVER ATT DEN ANTAGNA DETALJPLANEN RIVS UPP.
Jag garanterar på heder och samvete att jag skriver under i mitt eget namn och att jag endast gör det en gång.
Jag godkänner att Stadsmiljögruppen och Olle Björkebaum hanterar och lagrar mina nedanstående personuppgifter enligt deras integritetspolicy som återfinns längst ner på denna sida.
* = obligatorisk uppgift
Skicka
Tack för din underskrift! Kopiera och skicka gärna vidare hemsidans länk: stadsmiljogruppen.com
Integritetspolicy
Du som skriver under lämnar samtycke till följande:
1. Stadsmiljögruppen och Olle Björkebaum kommer att hantera dina personuppgifter (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och kommun du är folkbokförd i). Syftet med insamlingen av dessa personuppgifter är att undersöka allmänhetens intresse i frågan om Gustav III’s torg samt att skapa ett folkligt engagemang och en delaktighet i stadsbyggnadsprocesser i Östersund.
2. Stadsmiljögruppen och/eller Olle Björkebaum kan komma att kontakta dig för vidare engagemang i frågan om Gustav III’s torg och övriga stadsbyggnadsfrågor i Östersund.
3. Stadsmiljögruppen och Olle Björkebaum kommer att lagra dina personuppgifter i ett digitalt kalkylark som endast de har tillgång till fram till 31 december 2022 eller tills du önskar att inte längre vara med i detta. För att dra tillbaka din underskrift, vänligen maila till stadsmiljogruppenostersund(snabel-a)gmail.com med rubriken STOPP och ange ditt namn och din mailadress.
Personuppgiftsansvarig: Olle Björkebaum (070-2702079)
Integritetspolicy upprättad 2021-07-15, efter konsultation med Integritetsskyddsmyndigheten.
Back to Top